Plany zajęć studiów stacjonarnych: rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

 
Wybór planu zajęć
Plany zajęć
     
Pliki pozostałych planów zajęć
Plan
      
Data modyfikacji
1 sem. Nawigacja, 02-07.10.2020
      
2020-09-23 15:39:10
1 sem. Transport i Logistyka, 02-07.10.2020
      
2020-09-23 15:40:09
ECDIS Transport Morski sem. 4, 10.09-22.09.2020
      
2020-09-02 11:43:26
Eksploatacja Zbiornikowców sem. 2, 14.09-05.11.2020
      
2020-09-22 16:03:39
Technologie Offshorowe sem. 1, 14.09-12.10.2020
      
2020-09-22 16:14:32
Transport Morski sem. 2, 22.06-11.07.2020
      
2020-06-23 09:40:09
Transport Morski sem. 4, 15.07-01.08.2020
      
2020-07-20 15:09:26
Transport Morski sem. 6, 01.06-06.06.2020
      
2020-06-02 16:12:45
Transport Morski sem. 6, 08.06-13.06.2020
      
2020-06-02 16:12:08
Transport Morski sem. 6, 15.06-20.06.2020
      
2020-05-29 21:06:30

UWAGA: Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Zaleca się cykliczne ich przeglądanie.
Każda pozycja na liście zawiera datę ostatniej modyfikacji.


UWAGA - sale: MW, 01, lab GIS i lab KGiO (KMiON) znajdują się w budynku SDM2 na ulicy Sędzickiego.


Testowane za pomocą przeglądarki Internet Explorer

(C) Stasiak
  Wojciech

Testowane za pomocą przeglądarki FireFox